ไลน์แทงบอล แอพแทงบอล แอพพนันบอล แทงบอลผ่านเว็บ

ไลน์แทงบอล แอพแทงบอล แอพพนันบอล แทงบอลผ่านเว็บ เล่นบอลออนไลน์ แทงบอลผ่านเน็ต พนันฟุตบอลออนไลน์ เว็บบอลออนไลน์ เว็บพนันบอล แทงบอลออนไลน์ เว็บแทงบอลออนไลน์
เว็บแทงบอล พนันบอลออนไลน์ เว็บพนันบอลออนไลน์ แทงพนันบอลออนไลน์ แทงฟุตบอลออนไลน์ 3.1 คําจํากัดความของตลาด
นิทรรศการ 04: การเสนอขายของผู้ขายที่รวมอยู่ในคําจํากัดความของตลาด
3.2 การวิเคราะห์ส่วนตลาด
นิทรรศการ 05: กลุ่มตลาด
3.3 ขนาดตลาด 2020
3.4 แนวโน้มตลาด: คาดการณ์ปี 2563 – 2568
นิทรรศการ 06: ทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020 – 2025 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 07: ตลาดโลก: การเติบโตของปีต่อปี 2020 – 2025 (%)
4 การวิเคราะห์ห้ากองกําลัง

4.1 สรุปห้ากองกําลัง
นิทรรศการ 08: การวิเคราะห์ห้ากองกําลัง 2020 และ 2025
4.2 อํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ
นิทรรศการ 09: อํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ
4.3 อํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์
นิทรรศการ 10: อํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์
4.4 ภัยคุกคามของผู้เข้าแข่งขันใหม่
นิทรรศการ 11: การคุกคามของผู้เข้าแข่งขันใหม่
4.5 การคุกคามของสารทดแทน
นิทรรศการ 12: ภัยคุกคามของสารทดแทน
4.6 ภัยคุกคามจากการแข่งขัน
นิทรรศการที่ 13: ภัยคุกคามจากการแข่งขัน
4.7 สภาพตลาด
นิทรรศการ 14: สภาพตลาด – ห้ากองกําลัง 2020
5 การแบ่งส่วนตลาดโดยผู้ใช้ปลายทาง

5.1 กลุ่มตลาด
นิทรรศการ 15: ผู้ใช้ปลายทาง – ส่วนแบ่งการตลาด 2020-2025 (%)
5.2 การเปรียบเทียบโดยผู้ใช้ปลายทาง
นิทรรศการ 16: การเปรียบเทียบโดยผู้ใช้ปลายทาง
5.3 ที่อยู่อาศัย – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
นิทรรศการ 17: ที่อยู่อาศัย – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 18: ที่อยู่อาศัย – การเติบโตของปีต่อปี 2020-2025 (%)
5.4 เชิงพาณิชย์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
นิทรรศการ 19: เชิงพาณิชย์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 20: เชิงพาณิชย์ – การเติบโตของปีต่อปี 2020-2025 (%)
5.5 โอกาสทางการตลาดโดยผู้ใช้ปลายทาง
นิทรรศการที่ 21: โอกาสทางการตลาดโดยผู้ใช้ปลายทาง
6 การแบ่งส่วนตลาดตามช่องทางการจัดจําหน่าย

6.1 กลุ่มตลาด
นิทรรศการ 22: ช่องทางการจัดจําหน่าย – ส่วนแบ่งการตลาด 2020-2025 (%)
6.2 การเปรียบเทียบตามช่องทางการจัดจําหน่าย
นิทรรศการ 23: การเปรียบเทียบตามช่องทางการจัดจําหน่าย
6.3 ออฟไลน์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
นิทรรศการ 24: ออฟไลน์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 25: ออฟไลน์ – การเติบโตของปีต่อปี 2020-2025 (%)
6.4 ออนไลน์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
นิทรรศการ 26: ออนไลน์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 27: การเติบโตออนไลน์ – ปีต่อปี 2020-2025 (%)
6.5 โอกาสทางการตลาดตามช่องทางการจัดจําหน่าย
นิทรรศการ 28: โอกาสทางการตลาดตามช่องทางการจัดจําหน่าย
7 ภูมิทัศน์ของลูกค้า

8 ภูมิทัศน์ทางภูมิศาสตร์

8.1 การแบ่งส่วนทางภูมิศาสตร์
นิทรรศการ 30: ส่วนแบ่งการตลาดตามภูมิศาสตร์ 2020-2025 (%)
8.2 การเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
นิทรรศการ 31: การเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
8.3 ยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
นิทรรศการ 32: ยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 33: ยุโรป – การเติบโตของปีต่อปี 2020-2025 (%)
8.4 อเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
นิทรรศการ 34: อเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 35: อเมริกาเหนือ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2020-2025 (%)
8.5 APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
นิทรรศการ 36: APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 37: APAC – การเติบโตของปีต่อปี 2020-2025 (%)
8.6 อเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
นิทรรศการ 38: อเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 39: อเมริกาใต้ – การเติบโตของปีต่อปี 2020-2025 (%)
8.7 MEA – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
นิทรรศการ 40: MEA – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 41: MEA – การเติบโตของปีต่อปี 2020-2025 (%)
8.8 ประเทศชั้นนําที่สําคัญ
นิทรรศการ 42: ประเทศชั้นนําที่สําคัญ
8.9 โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์
นิทรรศการ 43: โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์ ($ ล้าน)
9 ไดรเวอร์ความท้าทายและแนวโน้ม

9.1 ตัวขับเคลื่อนตลาด
9.2 ความท้าทายในตลาด
นิทรรศการ 44: ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทาย
9.3 แนวโน้มของตลาด
10 ภูมิทัศน์ผู้ขาย

10.1 ภาพรวม
นิทรรศการ 45: ภูมิทัศน์ของผู้ขาย
10.2 การหยุดชะงักของภูมิทัศน์
นิทรรศการ 46: การหยุดชะงักของภูมิทัศน์
นิทรรศการ 47: ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
11 การวิเคราะห์ผู้ขาย

11.1 ผู้ขายที่ครอบคลุม
นิทรรศการ 48: ครอบคลุมผู้ขาย
11.2 การวางตําแหน่งตลาดของผู้ขาย
นิทรรศการ 49: การวางตําแหน่งตลาดของผู้ขาย
11.3 AJX อิงค์
นิทรรศการ 50: AJX อิงค์ – ภาพรวม
นิทรรศการ 51: AJX Inc – ผลิตภัณฑ์และบริการ
นิทรรศการ 52: AJX Inc – ข้อเสนอที่สําคัญ
11.4 บริษัท อาโอเจียหัว อินเทลลิเจนท์ เฮลธ์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จํากัด
นิทรรศการ 53: บริษัท อาโอเจียหัว อินเทลลิเจนท์ เฮลธ์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จํากัด – ภาพรวม
นิทรรศการ 54: Aojiahua อัจฉริยะสุขภาพเทคโนโลยีกรุ๊ป จํากัด – ผลิตภัณฑ์และบริการ
นิทรรศการ 55: Aojiahua อัจฉริยะสุขภาพเทคโนโลยีกรุ๊ป จํากัด – ข้อเสนอที่สําคัญ
11.5 บริษัท แฟมิลี่ อินาดะ จํากัด
นิทรรศการ 56: บริษัท แฟมิลี่ อินาดะ จํากัด – ภาพรวม
นิทรรศการ 57: บริษัท แฟมิลี่ อินาดะ จํากัด – สินค้าและบริการ
นิทรรศการ 58: บริษัท แฟมิลี่ อินาดะ จํากัด – ข้อเสนอสําคัญ
11.6 จอห์นสันเฮลธ์เทคอิงค์
นิทรรศการ 59: จอห์นสัน เฮลธ์ เทค อิงค์ – ภาพรวม
นิทรรศการ 60: จอห์นสันเฮลธ์เทคอิงค์ – ผลิตภัณฑ์และบริการ
นิทรรศการ 61: จอห์นสันเฮลธ์เทคอิงค์ – ข้อเสนอที่สําคัญ
11.7 บริษัท เจเอสบี เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส จํากัด
นิทรรศการ 62: JSB สุขภาพและฟิตเนส Pvt. จํากัด – ภาพรวม
นิทรรศการ 63: JSB สุขภาพและฟิตเนส Pvt. จํากัด – ผลิตภัณฑ์และบริการ
นิทรรศการ 64: JSB Health & Fitness Pvt. Ltd. – ข้อเสนอที่สําคัญ
11.8 ความก้าวหน้าทางการแพทย์
นิทรรศการ 65: ความก้าวหน้าทางการแพทย์ – ภาพรวม
นิทรรศการ 66: ความก้าวหน้าทางการแพทย์ – ผลิตภัณฑ์และบริการ
นิทรรศการ 67: ความก้าวหน้าทางการแพทย์ – ข้อเสนอสําคัญ
11.9 OSIM อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จํากัด
นิทรรศการ 68: OSIM อินเตอร์เนชั่นแนล Pte. จํากัด – ภาพรวม
นิทรรศการ 69: OSIM อินเตอร์เนชั่นแนล Pte. จํากัด – สินค้าและบริการ
นิทรรศการ 70: OSIM อินเตอร์เนชั่นแนล Pte. จํากัด – ข้อเสนอที่สําคัญ
11.10 โอทีเอ เวิลด์ แอลแอลซี
นิทรรศการ 71: โอทีเอ เวิลด์ แอลแอลซี – ภาพรวม
นิทรรศการ 72: OTA World LLC – ผลิตภัณฑ์และบริการ
นิทรรศการ 73: OTA World LLC – ข้อเสนอสําคัญ
11.11 พานาโซนิค คอร์ป
นิทรรศการ 74: พานาโซนิค คอร์ป – ภาพรวม
นิทรรศการ 75: พานาโซนิค คอร์ป – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 76: พานาโซนิค คอร์ป – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 77: พานาโซนิค คอร์ป – ข้อเสนอสําคัญ
นิทรรศการที่ 78: พานาโซนิค คอร์ป – โฟกัสเซ็กเมนต์
11.12 เซี่ยงไฮ้ Rongtai สุขภาพเทคโนโลยี จํากัด
นิทรรศการ 79: เซี่ยงไฮ้ Rongtai สุขภาพเทคโนโลยี จํากัด – ภาพรวม
นิทรรศการ 80: เซี่ยงไฮ้ Rongtai สุขภาพเทคโนโลยี จํากัด – ผลิตภัณฑ์และบริการ
นิทรรศการ 81: เซี่ยงไฮ้ Rongtai สุขภาพเทคโนโลยี จํากัด – ข้อเสนอที่สําคัญ
12 ภาคผนวก

12.1 ขอบเขตของรายงาน
12.2 อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US$
นิทรรศการ 82: อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US$
12.3 ระเบียบวิธีวิจัย
นิทรรศการ 83: ระเบียบวิธีวิจัย
นิทรรศการ 84: เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้สําหรับการปรับขนาดตลาด
นิทรรศการ 85: แหล่งข้อมูล
12.4 รายชื่อตัวย่อ
นิทรรศการ 86: รายการตัวย่อ
เกี่ยวกับเรา

Technavio เป็น บริษัท วิจัยและให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลก การวิจัยและการวิเคราะห์ของพวกเขามุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของตลาดเกิดใหม่และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดําเนินการได้เพื่อช่วยให้ธุรกิจระบุโอกาสทางการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตําแหน่งทางการตลาดของพวกเขา ด้วยนักวิเคราะห์เฉพาะทางกว่า 500 คน ห้องสมุดรายงานของ Technavio ประกอบด้วยรายงานและการนับจํานวนมากกว่า 17,000 รายการ ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยี 800 เทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมใน 50 ประเทศ ฐานลูกค้าของพวกเขาประกอบด้วยองค์กรทุกขนาดรวมถึง บริษัท Fortune 500 มากกว่า 100 แห่ง ฐานลูกค้าที่กําลังเติบโตนี้อาศัยความครอบคลุมที่ครอบคลุมของ Technavio การวิจัยที่กว้างขวางและข้อมูลเชิงลึกของตลาดที่สามารถดําเนินการได้เพื่อระบุโอกาสในตลาดที่มีอยู่และมีศักยภาพและประเมินตําแหน่งการแข่งขันของพวกเขาภายในสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงโรงงาน Teway Food Smart เป็นผู้นําการผลิตเครื่องปรุงรสผสมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ข่าวโดย

เสฉวน Teway อาหารกรุ๊ป Co., Ltd
28 พ.ค. 2022, 05:48 ET

แชร์บทความนี้

เฉิงตู, จีน, พฤษภาคม 28, 2022 /PRNewswire/ – โรงงานอัจฉริยะแห่งแรกของมณฑลเสฉวน Teway Food Group Co., Ltd (“Teway Food”, SHE: 603317) ผู้ผลิตเครื่องปรุงรสสารประกอบชั้นนําของจีนได้ดําเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อเร็ว ๆ นี้ในสวนอุตสาหกรรมอาหารเสฉวนในเฉิงตูประเทศจีน

Teway Food ใช้วิธีการที่เป็นนวัตกรรมของการออกแบบสายการผลิตในอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีข้ามอุตสาหกรรมและข้ามสถานการณ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับความท้าทายของกําลังคนในการผลิตอาหารแบบดั้งเดิม กําลังการผลิตแบบบรรทัดเดียวเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าโดยประสิทธิภาพต่อหัวเพิ่มขึ้นมากกว่าหกเท่าในขณะที่ต้นทุนการผลิตชิ้นเดียวลดลงเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์

“Teway Food กําลังเปิดรับยุคของอุตสาหกรรม 4.0 และการผลิตอัจฉริยะจะนําไปสู่แนวโน้มของตลาด โรงงานอัจฉริยะแห่งนี้แสดงถึงก้าวสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเราซึ่งเป็นเส้นทางที่เราได้ติดตามมาตั้งแต่ปี 2019” Zhiyong Yu รองประธาน Teway Food กล่าว “การให้ข้อมูลและอุตสาหกรรมเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของกลยุทธ์โดยรวมของ บริษัท ที่จะเปลี่ยนจากผู้ผลิตอาหารแบบดั้งเดิมเป็นผู้ให้บริการอาหารที่ทันสมัย การลงทุนของ บริษัท ในฐานการผลิตอัจฉริยะใน Pidu และ Shuangliu ในเฉิงตูช่วยให้การเปลี่ยนแปลงนี้และจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับ บริษัท ”

โรงงานอัจฉริยะของ Teway Food ได้รับพลังจากแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยใช้ระบบการผลิตและการจัดการอัตโนมัติแบบดิจิทัลและอัจฉริยะพร้อมเทคโนโลยีมากมายที่ใช้เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมรวมถึงชุดหุ่นยนต์ที่สมบูรณ์เพื่อดําเนินการแบทช์อัตโนมัติการขนส่งและการผสมส่วนผสมกาต้มน้ําปฏิกิริยาซึ่งสามารถทอดส่วนผสมโดยอัตโนมัติระบบทําความสะอาดอัตโนมัติที่สะอาดในสถานที่ ระบบคลังสินค้าอัจฉริยะรวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบส่งอากาศขนาดใหญ่

ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะดังกล่าวช่วยให้สามารถควบคุมวัตถุดิบได้อย่างแม่นยําในขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานรับประกันคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังช่วยให้การไหลของข้อมูลที่โปร่งใสที่ทําให้ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร โรงงานอัจฉริยะยังเปิดตัวกลไกการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยํามากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ บริษัท ตัดสินใจเกี่ยวกับการอัปเกรดผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เกี่ยวกับเทเวย์ฟู้ด
การดูแลทันตกรรมฟรีสําหรับทหารผ่านศึกและครอบครัวในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายนโดยการนัดหมายยังคงมีให้บริการในโอไฮโอ
(PRNewsfoto/แอสเพน เดนทัล)
ข่าวโดย

แอสเพน เดนทัล
28 พ.ค. 2022, 07:00 ET

แชร์บทความนี้

สํานักงานทันตกรรมแอสเพนหลายร้อยแห่งเปิดประตูรับใช้ประจําปีเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผ่านศึก
ทหารผ่านศึกและครอบครัวสามารถโทร 1-844-277-3646 เพื่อนัดหมาย
ชิคาโก, 28 พฤษภาคม 2022 /PRNewswire/ – ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายนสถานที่ทันตกรรมแอสเพนที่เข้าร่วมทั่วประเทศจะเปิดประตูของพวกเขาเพื่อให้การดูแลฟรีแก่ทหารผ่านศึกทั่วประเทศ ตอนนี้ใน 8th ปี, แอสเพนทันตกรรมวันของการบริการให้การดูแลทันตกรรมที่จําเป็นมากสําหรับทหารผ่านศึกและครอบครัวของพวกเขาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะให้เกียรติบริการของพวกเขาและทําลายอุปสรรคในการดูแลสุขภาพ.

การนัดหมายยังคงมีให้สําหรับทหารผ่านศึกในโอไฮโอในสถานที่ทันตกรรมแอสเพนต่อไปนี้:

วันทันตกรรมแอสเพน: ดูแลทันตกรรมฟรีสําหรับทหารผ่านศึกทั่วประเทศในวันที่ 11 มิถุนายน (PRNewsfoto/Aspen Dental)
วันทันตกรรมแอสเพน: ดูแลทันตกรรมฟรีสําหรับทหารผ่านศึกทั่วประเทศในวันที่ 11 มิถุนายน (PRNewsfoto/Aspen Dental)
บรูคลิน, โอไฮโอ
ชิลลิโคเท, โอไฮโอ
ซินซินนาติ, โอไฮโอ (เวสเทิร์นฮิลส์)
แฟร์วิวพาร์ค, โอไฮโอ
Findlay, โอไฮโอ
ฮอลแลนด์, โอไฮโอ
แลงคาสเตอร์, โอไฮโอ
ลิมา, โอไฮโอ
มิดเดิลทาวน์, โอไฮโอ
เพอร์รีสเบิร์ก, โอไฮโอ
พิคเจอร์ลิงตัน, โอไฮโอ
สโตว์, โอไฮโอ
สตรองส์วิลล์, โอไฮโอ
โทเลโด, โอไฮโอ
ซาเนสวิลล์, โอไฮโอ
ทหารผ่านศึกและครอบครัวสามารถโทร 1-844-277-3646 (1-844-ASPENHMM) เพื่อค้นหาสํานักงานทันตกรรมแอสเพนที่เข้าร่วมในชุมชนของพวกเขาและนัดหมาย ต้องนัดหมายล่วงหน้า ในระหว่างวันให้บริการแพทย์ทันตกรรมแอสเพนและทีมงานของพวกเขามุ่งเน้นไปที่การรักษาความต้องการทางทันตกรรมเร่งด่วนที่สุดสําหรับทหารผ่านศึกและครอบครัวของพวกเขา – โดยมุ่งเน้นไปที่การทําให้พวกเขาออกจากความเจ็บปวดตั้งแต่การอุดฟันและการสกัดไปจนถึงสุขอนามัยทางทันตกรรมและการซ่อมแซมฟันปลอมขั้นพื้นฐาน

ชาวอเมริกันหลายล้านคนต้องดิ้นรนเพื่อเข้าถึงการดูแลทันตกรรมทุกปีและทหารผ่านศึกก็ไม่มีข้อยกเว้น ในความเป็นจริงทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกาไม่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทางทันตกรรมผ่านการบริหารทหารผ่านศึกเว้นแต่พวกเขาจะพิการ 100% ได้รับบาดเจ็บที่ปากที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเป็นเชลยสงคราม

เยี่ยมชม www.HealthyMouthMovement.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับแอสเพน เดนทัล
Aspen Dental ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 ในนิวยอร์กโดย Bob Fontana โดยมีเป้าหมายง่ายๆในใจ: เพื่อทําลายอุปสรรคที่แพทย์และผู้ป่วยต้องเผชิญเมื่อพูดถึงการดูแลทันตกรรม วันนี้กว่า 20 ปีต่อมาด้วยสถานที่ทันตกรรมแอสเพนเกือบ 1,000 แห่งทั่วประเทศภารกิจของ บริษัท ยังคงเหมือนเดิม – เพื่อนําการดูแลที่ดีขึ้นให้กับผู้คนมากขึ้น แอสเพนเดนทัลเป็นกลุ่มสํานักงานทันตกรรมที่มีตราสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ aspendental.com และติดตามเราบน Facebook, Twitter และ LinkedIn

เกี่ยวกับ TAG – เดอะ แอสเพน กรุ๊ป
TAG – กลุ่มแอสเพนสร้างขึ้นจากแนวคิดง่ายๆ ในการนําการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นมาสู่ผู้คนมากขึ้น TAG และแนวปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพอิสระที่สนับสนุนการดําเนินงานมากกว่า 1,100 แห่งใน 45 รัฐผ่าน บริษัท สนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพสี่แห่ง: ทันตกรรม®แอสเพน, ศูนย์®รากฟันเทียม ClearChoice, WellNow การดูแล®เร่งด่วนและสตูดิโอสุนทรียศาสตร์บทเอส เอ็ม. เมื่อรวมกันแล้ว บริษัท ให้บริการผู้ป่วยมากกว่า 35,000 คนต่อวันและผู้ป่วยมากกว่า 8 ล้านคนในแต่ละปี TAG มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ 800 W. Fulton Market ในชิคาโก สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ teamtag.com และติดตามเราบน LinkedIn และ Twitter

ที่มา แอสเพน เดนทัล
Teway Food เป็นผู้ผลิตอาหารชั้นนําจากจีนที่เน้นเครื่องปรุงรสผสมที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องปรุงรสสําหรับหม้อไฟและอาหารจีนโดยผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไลน์แทงบอล กระจายไปยังกว่า 30 ประเทศรวมถึงจีนสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแคนาดาและออสเตรเลีย

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Teway Food โปรดไปที่ Facebookฮุนไดมอบความซาบซึ้งในงานสุดสัปดาห์วันรําลึกวีรบุรุษของอเมริกาครั้งที่ 6
ฮุนได มอเตอร์ อเมริกา (PRNewsFoto/ฮุนได มอเตอร์ อเมริกา) (PRNewsfoto/ฮุนได มอเตอร์ อเมริกา)
ข่าวโดย

ฮุนได มอเตอร์ อเมริกา
28 พ.ค. 2022, 07:00 ET

แชร์บทความนี้

ปีที่ 6 ติดต่อกันชื่อฮุนไดเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมในฟลอริด้าใต้ที่มีฮุนไดแอร์ระดับโลก & ซีโชว์, จะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 พฤษภาคม
ฮุนไดบริจาคเงิน 50,000 ดอลลาร์เพื่อเป็นเกียรติแก่
ฮุนไดได้รับการยอมรับว่าเป็นนายจ้างที่เป็นมิตรกับ®ทหารจาก VIQTORY
ฮุนไดมอเตอร์อเมริกาได้รับเลือกให้เป็นดัชนี VETS นายจ้างที่ได้รับการยอมรับใน 2022 VETS ดัชนีนายจ้างรางวัลนายจ้าง
MIAMI, May 28, 2022 /PRNewswire/ – การทักทายระดับชาติต่อวีรบุรุษของอเมริกาที่นําเสนอโดยฮุนไดกลับไปที่ไมอามี่บีชสุดสัปดาห์วันรําลึกนี้ 28-29 พฤษภาคม 2022 ตอนนี้ในปีที่หกเหตุการณ์สองวันรักชาติได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายส่วยและให้เกียรติทหารและผู้ตอบโต้คนแรก งานนี้รวมฮุนไดแอร์แอนด์ซีโชว์เข้ากับการระเบิดดนตรีที่นําเสนอโดยฮุนไดและหมู่บ้านแสดงที่มีการจัดแสดงนิทรรศการแบบโต้ตอบและเครื่องจําลองและความบันเทิงที่เหมาะสําหรับครอบครัว

Dana W. White ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารฮุนไดมอเตอร์อเมริกาเหนือ Diane D. Nemecek ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาภูมิภาค Folds of Honor, Angela Zepeda ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดฮุนไดมอเตอร์อเมริกาและ Col. John Nemecek ผู้บัญชาการกลุ่มกลุ่มการบํารุงรักษาที่ 301 และประธาน Folds of Honor South Texas ถ่ายภาพกับครอบครัว Kroker ผู้รับทุนการศึกษา Folds of Honor ในระหว่างการนําเสนอเช็คที่สถานีอากาศยามฝั่งสหรัฐอเมริกาในไมอามี่เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2022.
Dana W. White ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารฮุนไดมอเตอร์อเมริกาเหนือ Diane D. Nemecek ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาภูมิภาค Folds of Honor, Angela Zepeda ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดฮุนไดมอเตอร์อเมริกาและ Col. John Nemecek ผู้บัญชาการกลุ่มกลุ่มการบํารุงรักษาที่ 301 และประธาน Folds of Honor South Texas ถ่ายภาพกับครอบครัว Kroker ผู้รับทุนการศึกษา Folds of Honor ในระหว่างการนําเสนอเช็คที่สถานีอากาศยามฝั่งสหรัฐอเมริกาในไมอามี่เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2022.
เป็นปีที่สองติดต่อกันกับเหตุการณ์นี้ฮุนไดจะบริจาคเงิน 50,000 ดอลลาร์ให้กับ Folds of Honor เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับคู่สมรสและบุตรของสมาชิกบริการที่ล้มลงและพิการของอเมริกา

“เราเป็นพันธมิตรที่ภาคภูมิใจของ National Salute to America’s Heroes นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2017” Angela Zepeda ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Hyundai Motor America กล่าว “ทุกคนที่ฮุนไดต่างให้ความเคารพและซาบซึ้งในการมีส่วนร่วมของชายและหญิงในบริการติดอาวุธของประเทศของเรา ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในระยะยาวของฮุนไดในการสนับสนุนกองทัพสหรัฐฯ และยกย่องวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกา”

“ด้วยการสนับสนุนของฮุนไดเราจึงสามารถสร้างกิจกรรมที่เหมาะสําหรับครอบครัวที่ให้เกียรติและเคารพชายและหญิงของทหารและผู้ตอบโต้คนแรกของเรา” มิกกี้ มาร์คอฟฟ์ ผู้อํานวยการสร้าง ฮุนได แอร์ แอนด์ ซีโชว์ กล่าว “ไม่มีเวลาใดจะดีไปกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ของวันรําลึกเพื่อถวายบรรณาการแก่ทหารผู้ตอบโต้คนแรกและผู้ที่ได้เสียสละสูงสุดในนามของเสรีภาพของเรา”

รายละเอียดกิจกรรมแสดงความยินดีกับวีรบุรุษของอเมริกา
การแสดงความยินดีระดับชาติต่อวีรบุรุษของอเมริกาถูกยึดโดย Hyundai Air & Sea Show การแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือโลก™จัดแสดงชายหญิงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ของทั้งห้าสาขาของกองทัพสหรัฐฯตํารวจนักผจญเพลิงและหน่วยงานตอบสนองครั้งแรก การแสดง Hyundai Air & Sea Show เริ่มต้นทุกวันเวลา 11.00 น. .m. ด้วยการสาธิตทางทะเลโดยนักเจ็ตสกีมืออาชีพการแข่งขันเรือ ThunderCats และการสาธิตการแข่งเรือพลังงานนอกชายฝั่งบุหรี่ซึ่งจะจัดแสดงเรือบุหรี่ที่ทันสมัย 10 ลํา หลังจากทะเลให้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อชมเทคโนโลยีทางทหารของสหรัฐฯ ที่ทันสมัยรวมถึงทีมร่มชูชีพการสาธิตเจ็ทและการฝึกค้นหาและกู้ภัย

กิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์วันรําลึกยังรวมถึงการระเบิดเพลงที่นําเสนอโดยฮุนไดบนหาดทรายของไมอามี่บีชที่มีวงร็อคนานาชาติ 3 ประตูลง, ขึ้นเวทีเวลา 20.00 น. ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม. การระเบิดของดนตรีเริ่มขึ้นเวลา 17:30 น.m. กับวงดนตรีของกองทัพบกสหรัฐฯ: วงดนตรี “As You Were” และวง “Max Impact” ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ การสาธิตพิโรร่มชูชีพในค่ําคืนพิเศษโดยทีมร่มชูชีพอัศวินทองคําของกองทัพบกสหรัฐฯ จะเริ่มต้นร้านอาหารฟลอริดาที่งดงามและพลุดอกไม้ไฟของสมาคมที่พักหลังคอนเสิร์ต

การเปิดใช้งานจากประสบการณ์มีศูนย์กลางอยู่ที่ Lummus Park ซึ่งครอบคลุมมากกว่าสี่ช่วงตึกของเมืองบน 11th และ 14th ถนนใน Ocean Drive และจะรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินฮุนไดซึ่งเป็นเลานจ์ผู้บริโภคที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความรักชาติเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารและผู้ตอบโต้คนแรก โรงเก็บเครื่องบินฮุนไดตั้งอยู่ระหว่าง 12th และ 13th ถนนจะมีผนังอนุสรณ์กระดานดําที่ทํางานร่วมกันสําหรับข้อความถึงครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่รับใช้และกิจกรรมแบบโต้ตอบอื่น ๆ และของแถมตามธีม ฮุนไดจะมีการเปิดใช้งานอื่น ๆ อีกมากมายที่สื่อสารสร้างขึ้นในเรื่องราวของสหรัฐอเมริกาและการแสดงยานพาหนะแปดคันที่จัดแสดงทั่วพื้นที่ที่มีฮุนไดทูซอนที่ห่อหุ้มเป็นพิเศษซานตาครูซซานตาเฟและพาลิเซดเพื่อเป็นเกียรติแก่สาขาของทหารและผู้ตอบโต้คนแรก

The National Salute to America’s Heroes ที่นําเสนอโดยฮุนไดเปิดตัวในปี 2017 ตามแนวชายฝั่งของไมอามี่บีชให้กับผู้ชมมากกว่า 100,000 คนต่อวัน เหตุการณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศในปี 2022 คาดว่าจะน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นด้วยพื้นที่ดูผู้ชมขนาดใหญ่และหมู่บ้านแสดงฟรีต่อสาธารณะโซนแอ็คชั่นและโซนเด็กทั้งหมดตั้งอยู่ระหว่าง 11th และ 14th ถนนเลียบโอเชี่ยนไดรฟ์ซึ่งจะรวมถึงการแสดงแบบโต้ตอบจากสาขาบริการทางทหารและพันธมิตรขององค์กร สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://usasalute.com/

การสนับสนุนทางทหารของฮุนได
ฮุนไดแสดงการสนับสนุนกองทัพสหรัฐฯ ผ่านกลุ่มทรัพยากรพนักงานภายในที่ทุ่มเทที่เรียกว่าดาวและลายเส้น นอกจากนี้โครงการเปลี่ยนการจ้างงานทหารผ่านศึกของฮุนไดยังรับสมัครทหารผ่านศึกสําหรับชิ้นส่วนตัวแทนจําหน่ายฮุนไดและตําแหน่งบริการ ความสําเร็จของโครงการนี้และอื่น ๆ ทําให้ฮุนไดได้รับการขนานนามว่าเป็นนายจ้างที่ได้รับการยอมรับจาก VETS Indexes ปี 2022 นายจ้างที่เป็นมิตรทาง®ทหารปี 2022 จาก VIQTORY (เกียรติยศที่ฮุนไดได้รับเก้าครั้ง) และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน บริษัท ที่เป็นมิตรกับทหารผ่านศึกชั้นนําที่ดีที่สุดโดยนิตยสารทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา

ฮุนไดยังเสนอสิ่งจูงใจ 500 ดอลลาร์ให้กับทหารและผู้ตอบโต้คนแรกบนยานพาหนะทั้งหมด สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดไปที่โปรแกรมทหารฮุนไดและโปรแกรมผู้ตอบโต้คนแรกของฮุนได

ขอแสดงความยินดีกับวีรบุรุษของอเมริกา
การเฉลิมฉลองระดับชาติของวีรบุรุษแห่งอเมริกาที่นําเสนอโดยฮุนไดเป็นการเฉลิมฉลองสองวันทั่วประเทศที่จัดขึ้นที่ไมอามี่บีชฟลอริดาโดยมีการแสดงฮุนไดแอร์แอนด์ซีโชว์การระเบิดดนตรีที่นําเสนอโดยฮุนไดและ 365 Salute ริเริ่ม สุดสัปดาห์วันรําลึก, การทักทายแห่งชาติวีรบุรุษของอเมริกาที่นําเสนอโดยฮุนไดมุ่งเน้นไปที่การจ่ายส่วยให้กับผู้ที่ได้เสียสละที่ดีที่สุดและให้เกียรติทหารและผู้ตอบโต้คนแรกที่ปกป้องเสรีภาพของชาวอเมริกันทุกคน. สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ www.USAsalute.com

ฮุนได มอเตอร์ อเมริกา
ฮุนได มอเตอร์ อเมริกา มุ่งเน้นที่ ‘ความก้าวหน้าเพื่อมนุษยชาติ’ และโซลูชั่นการขับเคลื่อนอัจฉริยะ ฮุนไดนําเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ SUV และรถยนต์ไฟฟ้าที่อุดมด้วยเทคโนโลยีให้กับผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา ตัวแทนจําหน่าย 820 รายของเราขายรถยนต์มากกว่า 738,000 คันในสหรัฐอเมริกาในปี 2021 และเกือบครึ่งหนึ่งถูกสร้างขึ้นที่ Hyundai Motor Manufacturing Alabama สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.HyundaiNews.com
ฮุนไดเปิดตัวกิจกรรม “ซัดประตูระดับชาติสู่วีรบุรุษของอเมริกา” ครั้งที่ 6 ในช่วงสุดสัปดาห์วันรําลึก
ฮุนได มอเตอร์ อเมริกา (PRNewsPhoto/ฮุนได มอเตอร์ อเมริกา) (PRNewsfoto/ฮุนได มอเตอร์ อเมริกา)
ข่าวโดย

ฮุนได มอเตอร์ อเมริกา
28 พ.ค. 2022, 07:00 ET

แชร์บทความนี้

นับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันที่ฮุนไดเป็นผู้สนับสนุนงานในฟลอริดาใต้ ซึ่งรวมถึง “ฮุนไดแอร์ แอนด์ ซี โชว์” ระดับโลก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 และ 29 พฤษภาคมนี้
ฮุนไดบริจาคเงิน 50,000 ดอลลาร์เพื่อเป็นเกียรติแก่
ฮุนไดได้รับการยอมรับจาก VIQTORY ว่าเป็นนายจ้างที่เป็นมิตรกับ®ทหาร
ฮุนไดมอเตอร์อเมริกาได้รับเลือกให้เป็น “ดัชนี VETS นายจ้างที่ได้รับการยอมรับ” ในปี 2022 ดัชนี VETS รางวัลนายจ้าง
ไมอามี่, 28 พฤษภาคม 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ – “ความซาบซึ้งแห่งชาติของวีรบุรุษของอเมริกา” ของฮุนไดกลับไปที่ไมอามี่บีชสุดสัปดาห์วันรําลึกนี้ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2022 ตอนนี้ในปีที่หกของการเฉลิมฉลองเหตุการณ์สองวันรักชาติได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายส่วยและเชิดชูเกียรติทหารและหน่วยกู้ภัยแนวหน้า ภายในงานได้รวมเอา “ฮุนไดแอร์ & ซีโชว์” เข้ากับการนําเสนอ “การระเบิดทางดนตรีที่นําเสนอโดยฮุนได” และยังมีพื้นที่ (Display Village) ซึ่งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการและเครื่องจําลองแบบอินเทอร์แอคทีฟ รวมถึงความบันเทิงสําหรับครอบครัว

Dana W. White ผู้อํานวยการฝ่ายสื่อสารของฮุนไดมอเตอร์อเมริกาเหนือ Diane D. Nemecek, ผู้บริหารการพัฒนาภูมิภาคที่พับของเกียรติยศ; แองเจล่า เซเปดา ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดของฮุนได มอเตอร์ อเมริกา และ พล.อ. จอห์น เนเมเซ็ค ผู้บัญชาการกลุ่มซ่อมบํารุงที่ 301 และประธานกลุ่ม “Folds of Honor South Texas” ถ่ายภาพร่วมกับครอบครัว Kroker ผู้รับทุนการศึกษา “Folds of Honor” ระหว่างการนําเสนอการบริจาคที่สถานีอากาศยามฝั่งสหรัฐฯ ในไมอามี่ ฟลอริดา 27 พฤษภาคม 2022
Dana W. White ผู้อํานวยการฝ่ายสื่อสารของฮุนไดมอเตอร์อเมริกาเหนือ Diane D. Nemecek, ผู้บริหารการพัฒนาภูมิภาคที่พับของเกียรติยศ; แองเจล่า เซเปดา ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดของฮุนได มอเตอร์ อเมริกา และ พล.อ. จอห์น เนเมเซ็ค ผู้บัญชาการกลุ่มซ่อมบํารุงที่ 301 และประธานกลุ่ม “Folds of Honor South Texas” ถ่ายภาพร่วมกับครอบครัว Kroker ผู้รับทุนการศึกษา “Folds of Honor” ระหว่างการนําเสนอการบริจาคที่สถานีอากาศยามฝั่งสหรัฐฯ ในไมอามี่ ฟลอริดา 27 พฤษภาคม 2022
เป็นปีที่สองติดต่อกันกับเหตุการณ์ฮุนไดจะบริจาคเงิน $ 50,000 ให้กับองค์กรเกียรติยศเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับภรรยาและบุตรของสมาชิกที่ล้มลงหรือพิการของทหาร

“เราเป็นผู้ร่วมงานอย่างภาคภูมิใจใน ‘National Salute to America’s Heroes’ นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2017” Angela Zepeda “ทุกคนที่ฮุนไดต่างให้ความเคารพและซาบซึ้งในการมีส่วนร่วมของชายและหญิงของกองทัพของประเทศของเรา ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอันยาวนานของฮุนไดในการสนับสนุนกองทัพสหรัฐฯ และยกย่องวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกา”

“ด้วยการสนับสนุนของฮุนได เราจึงสามารถสร้างกิจกรรมครอบครัวที่ให้เกียรติและให้เกียรติชายและหญิงของกองทัพและผู้ตอบโต้คนแรกของเรา” มิกกี้ มาร์คอฟฟ์ ผู้อํานวยการสร้างของฮุนไดแอร์ & ซีโชว์ กล่าว “ไม่มีช่วงเวลาใดจะดีไปกว่าวันรําลึกถึงการรําลึกถึงทหารผู้ตอบโต้คนแรกของเราและทุกคนที่สละชีวิตเพื่อปกป้องเสรีภาพของเรา”

รายละเอียดกิจกรรม “สดุดีชาติวีรบุรุษแห่งอเมริกา”